Posted in Հաշվետվություն

2020-2021 ուստարի. ամփոփում

«Իմացումի հրճվանք» լաբորատորիան առաջարկում է 2020-2021 ուստարին ամփոփել ըստ հետևյալ ուղղությունների՝


Հավելվածներ՝

2020-2021 ուստարին ըստ ուսումնական չորս շրջանների