Posted in Ծնողական սեմինարներ

Ծնողական սեմինար

Օրը՝ հունիսի 10
ժամը՝ 13:00
Վայրը՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզ

Օրակարգում՝

-ուսումնական 3-րդ, 4-րդ շրջանների ամփոփում

-ամառային ճամբար

-ամառային ուսումնական փաթեթ

-աճի բնութագրեր

-կազմակերպական հարցեր

-սովորողների բլոգներ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s