Posted in Ճամբար

Ամառային ճամբար․ օր 5-րդ

Ամռան շոգին ամենահավես զբաղմունքն իհարկե լողն է։ Սովորողները հագան իրենց լողազգեստները, վերցրին սրբիչները, ցնցուղ ընդունեցին ու սկսեցին լողալ, ջրային խաղեր խաղալ։

Երբ դրսում արդեն շատ շոգ էր, որոշեցինք դիտել «Պույ-պույ» մուլտֆիլմը և համեմատել հեքիաթի հետ։ 4-րդ ջոկատի ճամբարականների հետ դիտեցինք մուլտֆիլմն ու քննարկեցինք։

Ճամբարային օրվա ավարտին էլ փոքրիկ համերգ կազմակերպեցինք։ 4-րդ և 6-րդ ջոկատների ճամբարականները ներկայացրին իրենց դաշնամուր նվագելու կարողությունները։

Տեսանյութերը՝ Լուսինե Պետրոսյանի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s