Posted in Ճամբար

Ամառային ճամբար․ օր 3-րդ

Ճամբարային 3-րդ օրն էլ մեզ մոտ պլեներային էր։ 5-րդ ջոկատի հետ իրականցրինք «Բացօթյա նկարչական պլեներ» նախագիծը և նրանցից սովորեցինք նատյուրմորտ նկարել։ Շատ հավես ու հետաքրքիր ստացվեց։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s