Posted in Մայիսյան հավաք, Նախագծեր

Ուրախ գնումներ

«Ուրախ գնումներ» նախագծի շրջանակներում հանդիպեցին 2․1 և 2․3 դասարանների սովորողները և հավես խաղ խաղացին։ Նրանք բաժանվեցին երկու խմբի՝ վաճառողներ և գնորդներ։

Ու սկսվեց «առևտուրը»։

Մաս 1 (տեսանյութը՝ Լուսինե Պետրոսյանի )

Մաս 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s