Posted in Մայիսյան հավաք, Նախագծեր

Բլոգավարություն

«Մեդիագրագետիկ» նախագծի շրջանակներում երրորդ դասարանցիները բլոգավարություն են սովորեցնում երկրորդ դասարանցիներին։ Ավագ ընկերների օգնությամբ երկրորդ դասարանցիները իրենց բլոգներում բաժիններ ստեղծեցին և գրեցին իրենց մասին։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s