Posted in Մայիսյան հավաք, Նախագծեր

Կարում ենք կարի մեքենայով

Մեր փոքրիկ պահոցներն ընկեր Մադլենի օգնությամբ կարեցինք կարի մեքենայով։

Ընկեր Մադլենը սովորողներին ներկայացրեց կարի մեքենան, անվտանգության կանոնները, իսկ հետո սովորողները հերթով սկսեցին կարել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s