Posted in Մայիսյան հավաք, Նախագծեր

Մարզական խաղեր

Արևմտյան դպրոցի 2․3 դասարանի սովորողներն ու Արևելյան դպրոցի 2․4 դասարանի սովորողները կրկին հանդիպեցին։ Նրանք էլի էին հանդիպել հունվարյան ճամբարի ընթացքում և արդեն ընկերացել էին։ Այս անգամ էլ ընկերական հանդիպման նպատակը մարզվելն ու էստաֆետային խաղեր խաղալն էր։

Ուրախ ու հետաքրքիր խաղ ստացվեց։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s