Posted in Մայիսյան հավաք, Նախագծեր

Ձևում ենք մեր պահոցները

Որոշել ենք մեզ համար փոքրիկ պահոցներ կարել, որի մեջ կկարողանանք պահել մեր մատիտները, գումարը կամ այլ անհրաժեշտ պարագաներ։ Դե ընկեր Մադլենն էլ խոսատացել է սովորեցնել կարի մեքենայով կարել։ Բայց ընկեր Մադլենը մեզ բացատրեց, որ մինչև կարելը պետք է որոշել՝ ինչ չափսի և ինչ գույնի է լինելու պահոցը։ Մենք էլ ընտրեցինք կտորը, գույնը, չափումներ կատարեցինք, կտրեցինք։

Հաջորդ շաբաթ էլ կարելու ենք․․․

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s