Posted in Մայիսյան հավաք

Հարթակում ծնողն է

2.3 դասարնի ճամփորդասեր սովորողները հյուրընկալեցին սեբաստացի ծնող Սուսաննա Սաֆարյանին: Նա մեզ պատմեց ճամփորդական կանոնների, գաղտնիքների մասին: Նաև հասցրինք դիտել և քննարկել փոքրիկ ֆիլմ Հայաստանի տեսարժան վայրերի մասին:Հագեցած դաս ստացվեց: Մեր ստացած գիտելիքները կկիրառենք հետագա ճամփորդությունների ժամանակ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s