Posted in Նախագծեր

Սովորող-սովորեցնող․ բլոգների ներկայացում

«Մեդիագրագետիկ» նախագծի շրջանակներում 3․3 դասարանի սովորողները ներկայացնում են իրենց բլոգները կրտսեր ընկերներին։ Նրանք պատմում են, թե ինչպես են ստեղծել և վարում իրենց բլոգները, ներկայացնում են բաժիններն ու նյութերը։ 2․3 դասարանի հետաքրքրասերներն էլ ուշադիր լսում են, քանի որ շուտով իրենք էլ իրենց բլոգներն են ունենալու։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s