Posted in «Հասկ» ռադիո, Նախագծեր

Հեքիաթների շիլափլավ

«Աղայան + Ռոդարի․ աղայանական, ռոդարիական օրեր» նախագծի շրջանակում սովորողները բաժանվեցին խմբերի և յուրաքանչյուր խումբ ստեղծեց իր հեքիաթը:
«Մանուշակներ» խմբի աշխատանքը ներկայացնում ենք ռադիոնյութի միջոցով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s