Posted in Նախագծեր

Հայաստանի տեսարժան վայրերը

Վարպետության դաս ծնող Սուսաննա Սաֆարյանի հետ

Օրը՝ մայիսի 11

Ժամը՝ 12.50-13.35

Մասնակիցներ՝ 2.3 դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝  Հայաստանի տեսարժան վայրերի ճանաչում

Խնդիրները՝ 

ճանաչել Հայաստանի մարզերը
իմանալ տեսարժան վայրերի մասին
խրախուսել ընտանիք-դպրոց համագործակցությունը
ներառել ծնողական համայնքին կրթական ծրագրում

Անհրաժեշտ գործիքներ՝ ֆոտոխցիկ, հեռախոս, նոթբուք

Ընթացքը՝

Սովորողները տուրիզիմի ոլորտի մասնագիետի հետ կխոսեն Հայաստանի մարզերի, յուրաքանչյուր մարզի տեսարժան վայրերի մասին: Կիմանա, թե հատկապես որտեղ են սիրում այցելել զբոսաշրջիկները: Կպատմեն իրենց այցելած տեսարժան վայրերի մասին: Կիմանան ճամփորդական գաղտնիքներ: Կստանան խորհուրդներ, թե որ եղանակին, ուր կարելի է այցելել:

Արդյունքը ՝

Հարթակում ծնողն է

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s