Posted in Նախագծեր

Շնորհավո՜ր տոնդ, մայրիկ ջա՜ն

Ապրիլի 7-ին մայրիկների համար բացիկներ պատրաստեցինք և տեսանյութի միջոցով շնորրհվորեցինք նրանց: Հետո միասին ուղարկեցինք տեսանյութը մայրիկներին և փորձեցինք ուրախացնել նրանց աշխատանքային օրվա ընթացքում: Արձագանքներից պարզ դարձավ, որ անակնկալը ստացվել է:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s