Posted in «Հասկ» ռադիո

Զատկեզատի՜կ է

Սուրբ Զատիկ տոնի մասին են պատմում 2.3 դասարանի սովորողները: Նրանք ոչ միայն ներկայացնում են տոնի խորհուրդը, զատկական սովորույթները, այլև պատմում են, թե այլ երկրներում ինչպես են նշում տոնը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s