Posted in Նախագծեր

Բացօթյա մարզումներ

Ի՜նչ լավ է, որ արդեն գարուն է և կարելի է մարզվել բակում: 2.3 դասարնի սովորողները իրենց շա՜տ սիրելի ընկեր Մադլենի հետ մարզվում, ազգային խաղեր են խաղում, հեծանից են վարում Արևմտյան դպրոցի բակում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s