Posted in Նախագծեր

Ուսումնասիրում ենք դասարանական բլոգը

Ազատ րոպեներ գտնելու դեպքում մեր սովորողները մուտք են գործում դասարանական բլոգ ու սկսում են ուսումնասիրել: Հիմնականում սիրում են դիտել ընկերների տանը նկարահանած տեսանյութերը: Մեկ էլ տեսնում ես, որ սովորղները նոթբուքերով վազում են իրար մոտ, երբ հետաքրքիր տեսանյութ կամ նկար են գտնում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s