Posted in Նախագծեր

Ուրախ մարմնամարզություն Մայր դպրոցի մարզասրահում

Մեր սովորողները մարզվել շատ են սիրում: Հատկապես շատ են սիրում մարզվել Մայր դպրոցի մարզասրահում: Մարզումներից հետո, երբ քայլքով վերդառնում էինք Արրևմտյան դպրոց-պարտեզ, սովորողները խոստովանեցին, որ հատկապես սիրում են բատուտի վրա թռչկոտալ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s