Posted in Նախագծեր

Ուսումնական գարուն

Մասնակիցներ՝ 2.3 դասարանի սովորողներ
Տևողությունը՝ մարտի 22- 26

Նպատակը՝ 

  • ուսումնական արձակուրդների ընթացքում սովորողի ուսումնական գործունեության կազմակերպում

Խնդիրներն են՝

  • ընթերցելու որակական հատկանիշների բարելավում
  • ստեղծագործական երևակայության զարգացում.
  • տեխնոլոգիական, մեդիատեխնոլոգիական հմտությունների կիրառում, զարգացում.
  • բնության, շրջակա միջավայրի նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքի ձևավորում.
  • դիտարկելու, ուսումնասիրելու, արձանագրելու, վերլուծելու կարողությունների ձևավորում ու զարգացում

Աշխատանաքային ուղղություններ՝

Արդյունքները կարող եք տեսնել այստեղ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s