Posted in Նախագծեր

Փետրվար ամսվա ֆլեշմոբ. մայրենի

Հորինի՛ր այնպիսի սուտ, որ ասենք սուտ է:

Դուք ինձ 50 դոլլար եք պարտք:) ու լիքը պաչիկներ: / Դավիթ/

10 x 10 = 10 / Աննա/

Կատուն կարողանում է խոսել։ / Մանուէլ/

Ես սուտ խոսել չեմ սիրում։ / Լանա/

Երկնքից արևն ընկավ: / Արթուր/

Մայրիկիս մի փունջ աստղ եմ նվիրել։ / Մարի/

Իմ կատուն խոսում է: / Ալեքսանդր/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s