Posted in Հաշվետվություն

Փետրվար ամսվա հաշվետվություն

Թումանյանական նախագծեր և արդյունքներ՝

«Պոչատ աղվեսը» խաղ-բեմադրություն

Գրքախառնություն կամ գիրք նվիրելու օրը 2.3 դասարանում

Թումանյանական ընթերցումներ ընտանիքում

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ՝

Նկարում ենք…

Բարեկենդանը. մեդիաէջեր

Սուտլիկ որսկանը. մեդիաէջեր

Ծեսեր՝

Բարեկենդան օրեր են…

Չիք-չիք, վատ սովորությունները չիք

Ֆլեշմոբեր՝

Մասնակցել է 16 սովորող:

էջը խմբագրվում է

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s