Posted in Նախագծեր

«Պոչատ աղվեսը» խաղ-բեմադրություն

Հ. Թումանյանի «Պոչատ աղվեսը» ընթերցել-քննարկելուց հետո որոշեցինք բեմադրել հեքիաթը: Մի քանի օր փորձեր արեցինք, որոշեցինք, թե որ հերոսը, ինչպես պետք է իր խոսքերն ասի: Փետրվարի 19-ին էլ մեր պատրաստած ներկայացումով որոշեցինք ուրախացնել պարտեզի սաներին:Ընկեր Աննայի և ընկեր Արևի հետ պարտեզի սաները ակտիվ մասնակցում էին բեմականացմանը: Է՛լ երգերը երգեցին, է՛լ խոսքերը կրկնեցին: Շա՜տ հավես ստացվեց:


Մանրամասները ընկեր Արևի պատրաստած տեսանյութում՝

Սա էլ մեր ներկայացման տեսանյութը՝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s