Posted in Նախագծեր

Գրքախառնություն կամ գիրք նվիրելու օրը 2.3 դասարանում

Փետրվարի 19-ը Հ. Թումանյանի ծննդյան օրն է: Այդ օրը նշվում է նաև գիրք նվիրելու օրը: Մենք որոշեցինք մեր դասարանում էլ կազմակերպել գրքի տոնը և իրար գրքեր նվիրել: Այդ օրը յուրաքանչյուր սովորող դպրոց էր եկել գրքով, բայց ոչ ոք չգիտեր, թե ում է նվիրելու: Մենք գրքերը նվիրելուց առաջ վիճակահանություն կատարեցինք, յուրաքանչյուր սովորող պատահականության սկզբունքով ընտրեց, թե ում է գիրք նվիրելու, մակագրեց իր գիրքը և նվիրեց:


Գրքեր նվիրել-ստանալուց մի քանի րոպե հետո ամեն մեկը իր ստացած գիրքը սկսեց մտքում կարդալ: Պայմանավորվեցինք, որ հետո փոխանակվելու ենք գրքերով, որպեսզի կարողանանք շա՜տ գրքեր կարդալ:Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s