Posted in Մեդիագրագիտություն, Նախագծեր

Բարեկենդանը


«Բարեկենդանը» հեքիաթը կարդացինք, քննարկեցինք ու որոշեցինք Paint ծրագրով նկարել հեքիաթը:

Մկրտչյան Արթուր

Բաբայան Արշի
Փիրումյան Ալեքսանդր
Պետրոսյան Մոնթե
Հովհաննիսյան Լանա
Ղազինյան Լեոն
Շաշիկյան Գոռ
Վարդանյան Մանուէլ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s