Posted in Ճամբար, Ստուգատես, Բանավոր մաթեմատիկա

Ռուբիկ-կուբիկ

Ի՜նչ լավ է, որ կարողանում ենք սովորել մեր ընկերներից:

5-րդ ջոկատի հետ մեր համագործակցությունը կարծես լավ է ստացվում: Այս անգամ էլ փորձում ենք սովորել ռուբիկ-կուբիկ հավաքել 2-րդ դասարանցի Արեգից և իր եղբորից (տեսանյութը՝ շուտով):

Լուսանկարաշար՝


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s