Posted in Ճամբար

Սեղանի խաղեր

Նոր սեղանի խաղեր են բերել 6-րդ ջոկատի ճամբարականները: Նրանք այս խաղերը շատ են սիրում: Երբ գալիս է օրվա ընթացքում խաղերի ժամը շատ արագ խմբերի են բաժանվում ու սկսում են խաղը: Արագ սովորեցնում են ընկերներին խաղի կանոնները և սկսում են խաղալ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s