Posted in Ճամբար

Հուվարյան ճամբար. օր 5

Հունվարյան ճամբարի 5-րդ օրը որոշեցինք տրամադրել բնագիտական փորձերին: Սեղանին շարեցինք անհրաժեշտ պատարագաները և սկսեցինք ուրախ փորձերը: Սովորողները շատ հավանեցին փորձերը և որոշեցին մտապահել ու տանը զարմացնել ընտանիքի անդամներին:

Փորձ 1Փորձ 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s