Posted in Ճամբար, Նախագծեր

Սովորող-սովորեցնող. սովորում ենք մեր ավագ ընկերներից ուսուցողական խաղ ստեղծել

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը՝  հունվարի 14-15

Մասնակիցներ՝   Արևմտյան դպրոցի Մաթեմատիկոս-հայրենագետների ջոկատի սովորողներ և 6-րդ ջոկատի ճամբարականները

Նպատակը՝

 • Համագործակցային կարողությունների ձևավորում և զարգացում
 •   Մտքի ճկունացում
 •  Տրամաբանական մտածողության զարգացում
 • quizizz.com ուսուցողական խաղերի ծրագրի յուրացում
 • Սովորողների կողմից նոր գիտելիքների ձեռք բերում
 • Սովորողների կողմից ունեցած և ձեռք բերված գիտելիքների ամրապնդում
 • Միմյանց լսելու կուլտուրայի ձևավորում
 • Ավագ ընկերոջից նորը սերտելու պատրաստակամություն
 • Սովորղների կազմած խնդիրներից կազմել տարաբնույթ օնլայն ուսուցողական խաղեր ու կներկայացնել Բնագիտատեխնիկական ստուգատեսին։

  Նախագծի ընթացքը
  Մաթեմատիկոս-հայրենագետների ջոկատի ճամբարականները կսովորեցնեն quizizz.com ուսուցողական խաղերի ծրագրով պատրաստել <<Աշխարհագրություն+մաթեմատիկա>> օնլայն ուսուցողական խաղ։ Նախ միասին կքննարկեն մի շարք երկրների մայրաքաղաքներ, կսովորեցնեն, թե ինչպես երկրները ըստ իրենց մեծության դասավորել աճման կարգով(փոքրից մեծ հերթականությամբ) և հակառակը դասավորել նվազման կարգով(մեծից փոքր հերթականությամբ)։ Դա կանեն գլոբուսի տեսք ունեցող փոքրիկ գնդակի միջոցով։ Սովորողներից մեկը մի երկրի անունն է բարձրաձայնում ու գնդակը նետում է մասնակիցներից որևէ մեկին, ով պետք է նշի այդ երկրի մայրաքաղաքը։ Ճիշտ գուշակելու դեպում նա նշում է որևէ երկրի մայրաքաղաք ու գնդակը նետում է մասնակիցներից որևէ մեկին, ով պետք է նշի, թե դա որ երկրի մայրաքաղաքն է։ Սովորողները թվարկած երկրները և մայրաքաղաքները կդասավորեն աճման, հետո նվազման կարգով։ Որից հետո quizizz.com ծրագրով կսովորեցնեն այդպիսի օնլայն ուսուցողական խաղ ու կներկայացնել Բնագիտատեխնիկական ստուգատեսին։


  Արդյունքը կամփոփվի բլոգում: