Posted in Նախագծեր

Ձմեռային նկարչություն

Ձմեռն եկավ և մենք որոշեցինք այլընտրանքային եղանակով ձմեռ նկարել: Սեղանին շարեցինք մեր գուաշները, ջրամանները, բամբակը, փայտիկները և սկսեցինք նկարել: Վերջում սովորողներն ասացին, որ բամբակե փայտիկներով նկարելն ավելի հեշտ ու հավես է, քան վրձինով նկարելը: Արդեն մտածում ենք դասարանական վրձինները մշտապես բամբակե փայտիկներով փոխարինելու մասին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s