Posted in Սովորողներ, Ընտանեկան նախագծեր

Շախմատ է խաղում Արթուրը

Առցանց սովորող Արթուր Մկրտչյանը տեսանյութի միջոցով ցոիյց է տալիս, թե ինչպես է շախմատ խաղում եղբոր հետ: Նա շատ է սիրում շախմատ խաղալ և քիչ-քիչ ձեռք է բերում շախմատային հմտություններ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s