Posted in Աշխատաժամանակ

Նոյեմբերի 30- դեկտեմբերի 4

Ուսումնական նախագծեր՝ «Սեբաստացու օրեր, կրթահամալիրի տոն» , «Ընթերցում ենք»

Ուսումնական նյութեր՝

Մայրենի ( ​լեզվագործունեություն. բառախաղեր, բառկապուկներ, նախադասությունների կազմում. աշխատանք հայոց լեզվի գիրք-տետրում )

Մայրենի ընթերցարան ( ​Ա. Խնկոյան «Ճպուռն ու մրջյունը», Հ. Թումանյան «Ծաղիկներ» )

Մաթեմատիկա. 30.11, 02.12, 03.12, 04.12 ( խնդիրների կազմում-լուծում, երկու անհայտով խնդիրների քննարկում, չափումների կատարում և գրանցում քանոնի և մետրի միջոցով)

Ռուսերեն՝  Դիանա Ղազարյանի բլոգ

Անգլերեն ՝  Վալենտինա Թումանյանի բլոգ

Երաժշտություն՝  Սեդա Թևանյանի բլոգ

Կերպարվեստ՝ Թագուհի Ստեփանյանի բլոգ (ընտրությամբ գործունեություն)

Մարմնամարզություն՝ Ռոզա Գսպոյանի բլոգ (ընտրությամբ գործունեություն)

Continue reading “Նոյեմբերի 30- դեկտեմբերի 4”