Posted in Նախագծեր

Կավե կախազարդեր

Մասնակիցները՝ 2.3 դասարանի սովորողներ

Նպատակն ու խնդիրները`
Կավով աշխատելու հմտության զարգացում
Ճաշակի ձևավորում, զարգացում
Ստեղծագործական մտքի զարգացում
Երևակայության զարգացում
Աշխատանքը ներկայացնելու կարողության զարգացում

Անհրաժեշտ նյութեր, գործիքներ՝ կավ, կտոր, գրտնակ, վրձին, գուաշ, լաք

Նախագծի իրականացման ընթացքը՝
Ծանոթացում կավի այս տեսակին (սպիտակ կավ)
Համապատասխան ձև որոշելուց հետո ընտրել նախշեր
Թրծում, գունավորում
Վաճառք

Համագործակցությունը՝ Արուսյակ Մաթևոսյանի հետ


Արդյունքում՝ Ստեղծած նյութերը կտրամադրվեն վաճառքի՝ Սեբաստիա Մոլ-ում։

Արդյունքը տե՛ս այստեղ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s