Posted in Սովորողներ

Տոնի Ալեք

Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին Տոնին մասնակցել է ֆիզիկական միջավայրում անցկացվող նախագծերին: Նա դասարանում մշտապես աշխատում է ուղղեկցող հատուկ մանկավարժի հետ:
Տոնիին աշխատում է առանձին ուսումնական փաթեթներով: Շաբաթվա մեջ մի քանի անգամ աշխատում է լոգոպեդի, սոցիալական մանկավարժի, հոգեբանի հետ:

Առցանց ուսուցման շրջանում համագործակցում ենք խնամակլի հետ: Փորձում ենք կատարել հատուկ իր համար մշակված պարզագույն առաջադրանքներ: Այս շրջանում Տոնիի հետ աշխատում է նաև սոցիալական մանկավարժը /ֆիզիկական միջավայրում/ :

Բլոգում տեղադրված հետևյալ աշխատանքներին մասնակցել է Տոնին՝

Ճամփորդություն դեպի Բջնի

Բարև, ես եմ

Աշունը մեր մատիկներով

Աշխատանքային լուսանկարաշար՝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s