Posted in Նախագծեր

Տիեզերք նախագիծ

Նպատակը`
Ճանաչողության միջոցով նպաստել շրջակա միջավայրի պահպանմանն ու բարելավմանը:

Նպատակն ու խնդիրները`

 • Սովորողների աշխարհաճանաչողության զարգացում
 • Ճանաչողության միջոցով նպաստել շրջակա միջավայրի պահպանմանն ու բարելավմանը
 • Շրջակա միջավայրի ուսումնասիրություն
 • ՏՀՏ միջոցների, համակարգչային ծրագրերի կիրառման հմտությունների զարգացում
 • Տեխնոլոգիական հմտությունների զարգացում

Նախագծի իրականացման ընթացքը՝

Լեզվագործունեություն և շրջակա աշխարհ

 • Ուսումնասիրել երկինքը դիտումների միջոցով օրվա տարբեր ժամերին՝ տանը և դպրոցում
 • Պատմել երկնքի մասին (ինչպիսին է օրվա տարբեր ժամերին)
 • Ստեղծագործական աշխատանք՝ հորինել հանելուկներ, հեքիաթներ

Կերպարվեստ, տեխնոլոգիա և մեդիատեխնոլոգիա

 • Նկարել մեր տեսած երկինքը, իսկ որպես նախագծի ամփոփում՝ տիեզերքը
 • Աշխատել գուաշով և ջրաներկով
 • Համակարգչային Paint ծրագրով աշխատել: Յուրացնել հիմնական գործիքների ֆունկցիաները, կարողանալ պահպանել աշխատանքները
 • Նկարել երկնային մարմիններ՝ արև, լուսին
 • Նկարել գիշեր, ցերեկ, տիեզերքը

Ուսումնական գործունեության ձևեր՝
Մայրենի

 • Պատմել (բանավոր և գրավոր) Երկիր մոլորակի մասին՝  հաղորդելով իմացած տվյալներ
 • Ստեղծագործել, հորինել փոքրիկ պատմություն անսովոր երևույթների մասին

ՏՀՏ

 • Աշխատել Paint ծրագրով
 • Էլեկտրոնային փոստի գործածում

Կերպարվեստ, տեխնոլոգիա

 • Նկարել Երկիր մոլորակը, Իմ մոլորակը, Տիեզերքը թեմաներով նկարներ
 • Պատրաստել տիեզերական կոլաժ-կերպարներ

Ուսումնական գրականության, այլ ռեսուրսների ցանկ

 • «Արտույտն ու արև»
  «Արևի հրամանը»
  «Արևի ճառագայթները»
 • Հ.Թումանյան
  «Իրիկուն»

Ուսումնական ֆիլմեր

Արդյունքում՝

՝Նախագծի արդյունքում սովորողները ամբողջացնում ու ավելացնում են իրենց ունեցած ինֆորմացիան տիեզերքի, Երկիր մոլորակի մասին:

Հանելուկներ տիեզերքի բնակիչների մասին

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s