Posted in «Մուտքի» ճամբար

Հանդիպում ֆիզիկական միջավայրում

«Մուտքի» ճամբարի 5-րդ օրը հանդիպեցինք ֆիզիկական միջավայրում: Սովորողները ծանոթացան միմյանց հետ, շրջեցին Արևմտյան դպրոց-պարտեզի տարածքով, այցելեցին Ուսումնական ագարակ: Նրանց շատ դուր եկավ դպրոցի ազատ միջավայրը: Դպրոց-պարտեզի տարածքով փոքրիկ ճամփորդությունը չէր կարող լիարժեք լինել առանց բացօթյա լողի: Մեր սովորողները մի լավ լողացին լողավազանում: Հետո զրույցների միջոցով պարզ դարձավ, որ նրանց շա՜տ է տպավորել բացօթյա լողը:Մեր արկածներին կարող եք ծանոթանալ ֆոտոշարքի միջոցով

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s