Posted in Նախագծեր

Ես.ուսումնական նախագիծ

Նպատակը՝ սովորողների ինքնաճանաչման միջոցով նպաստել միջավայրի ադապտացմանը /յուրացմանը/, փոխհարաբերությունների /սովորող-սովորողներ, սովորող-ուսուցիչ/ հաստատմանը՝ զարգացնելով սովորողների ինքնուրույնությունն ու ինքնասպասարկման հմտությունները:

Խնդիրները`

  • Ադապտացում միջավայրին
  • Ինքնուրույնության զարգացում
  • Բանավոր խոսքի զարգացում /առանց սխալվելու վախի խոսելու հնարավորություն/
  • Հաղորդակցական հմտությունների ձևավորում ու զարգացում
  • Ստեղծագործական երևակայության զարգացում

Միջավայրը՝ դասասենյակ, դպրոց-պարտեզի հարակից բակ, տուն /ընտանիք/

Միջավայրը՝ դասասենյակ, դպրոց-պարտեզի հարակից բակ, տուն /ընտանիք/

Անհրաժեշտ գործիքները՝  ձայնագրիչ, տեսախցիկ, համակարգիչ,  թղթեր (գունավոր, տարբեր հաստության ու չափի), գուաշ, ջրաներկ, վրձին, կավ, պլաստիլին, այլ (կտորներ, կոճակներ, ժապավեններ…):

Հիմնական թեմաները՝

  • Ես
  • Իմ ընտանիքը
  • Իմ անունը

Ուսումնական գործունեության ոլորտները՝

Մայրենի լեզու

  • Պտմել իր, իր ընտքանիսի մասին
  • Ստեղծել մեդիաէջեր և մուտքագրել իր նախասիրությունների մասին

Տեխնոլոգիա

Ջրաներկով, գուաշով նկարել իրենց, տրամադրությունն արտահայտել գույներով: Որվագծել ձեռքերը: Կավով ծեփել անվանատառը:

Նախագծի արդյունքում կունենանք հետաքրքիր զրույց- քննարկումներ, կստեղծենք մեդիաէջեր և ինքնապատումներ, կունենանք ինքնանկարների շարք: Կծեփենք անվանատառը և կխոսենք անվան պատմության մասին:

Արդյունքներ՝

Ես. ինքնանկար

Ես. տեխնոլոգիական աշխատանք

Ես. մեդիանկարչություն

Ես. ինքնապատում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s