Posted in Ուսումնական օրացույց

Դասարանական օրացույց 2020-2021

«Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագիր. երկրորդ դասարան

Ուսուցման առաջին շրջան

Սեպտեմբեր 2020

Ծննդյան ծեսեր

Մոնթե՝ սեպտեմբերի 5

սեպտեմբերի 1-ից՝ «Ես» նախագիծ

սեպտեմբերի 20-ից՝ «Բարձունքի նվաճում» նախագիծ

սեպտեմբերի 25-ից՝ «Կոմիտասյան օրեր» նախագիծ

Հոկտեմբեր 2020

հոկտեմբերի 1-ից՝ «Խնկոյանական օրեր» նախագիծ

հոկտեմբերի 5-ից՝ «Ընթերցում ենք» նախագիծ

հոկտեմբերի 8-ից՝ «Տիեզերք» նախագիծ

«Ուսումնական աշուն» նախագիծ

Նոյեմբեր 2020

Ծննդյան ծեսեր

Գոռ՝ նոյեմբերի 4

նոյեմբերի 4-ից՝ նախագծային ուսուցման ստուգատես

նոյեմբերի 5-ից՝ «Թթուդրիկ» նախագիծ

նոյեմբերի 11-ից՝ սեբաստացու օրեր

Դեկտեմբեր 2020

դեկտեմբերի 2-ից՝ «Լույսեր, գույներ, ղողանջներ, մեղեդիներ, ազդեցություններ»

դեկտեմբերի 30-ից՝ «Ուսումնական ձմեռ» նախագիծ

Ուսուցման երկրորդ շրջան

Հունվար 2021

Ծննդյան ծեսեր

Եվա՝ հունվարի 23

հունվարի 5-ից՝ «Սուրբ ծնունդ» նախագիծ

հունվարի 8-ից՝ նախագծային ուսուցաման ուսումնական ճամբար

  • Հանրակրթական Դիջիթեք 2020. թվային ուսուցման միջոցներով ուսուցման նախագծերի և մեթոդների
  • բնագիտության և տեխնիկական ստեղծագործության նախագծերի
  • մարմնամարզական նախագծերի
  • ձմեռային մարզական խաղերի
  • ազգագրական ձմեռային փառատոն

Ուսուցման երրորդ շրջան

Փետրվար 2021

Ծննդյան ծեսեր

Ալեքս՝ փետրվարի 2

փետրվարի 1-ից՝  «Դդմածես» նախագիծ

փետրվարի 3-ից՝  «Թումանյանական օրեր» նախագիծ

փետրվարի 14-ից՝  Տեառնընդառաջ

Մարտ 2021

Ծննդյան ծեսեր

Լեոն՝ մարտի 19

մարտի 6-ից՝  «Ձոն» նախագիծ

մարտի 29-ից՝  «Ուսումնական գարուն» նախագիծ

Ապրիլ 2021

Ծննդյան ծեսեր

Աշոտ՝ ապրիլի 24

ապրիլի 1-ից՝  «Աղայան + Ռոդարի» նախագիծ

ապրիլի 4-ից՝  «Սուրբ Հարության» նախագիծ

Մայիս- հունիս 2021

Ծննդյան ծեսեր

Արշի՝ մայիսի 3

Տոնի՝ հուլիսի 9

Գոռ՝ օգոստոսի 12

Ուսուցման չորրորդ շրջան

Նախագծային ուսուցման ստուգեսային ամառային ճամբար

Ուսումնական ամառ․ ուսումնական արձակուրդ

էջը խմբագրվում է 

Նախագծերի աղբյուրը՝ կրթահամալիրի ուսումնական օրացույց, «Իմացումի հրճվանք»  կրթական ծրագրի նախագծային ուղեցույց

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s