Posted in «Մուտքի» ճամբար, Սովորողներ

Մկրտչյան Արթուր

Հուլիսի 13-17 Մկրտչյան Արթուր մասնակցեց «Մուտքի» ճամբարին: Այս մի քանի օրվա ընթացքում նա աչքի ընկավ իր պարտաճանաճությամբ և ընկերասիրությամբ:

Արթուրը պատմում է իր մասին

 

Ինքնանկար

109781026_283587409578404_4277135514732749707_n

Մարզումներ

 

Երգում ենք Կոմիտաս

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s