Posted in «Մուտքի» ճամբար

Առցանց «Մուտքի» ճամբար. չորրորդ օր

Այսօր էլ մեր ճամաբարակնները նկարել են իրենց: Նրանք են ընտրել իրենց անհրաժեշտ պարագներն ու գույները: Հետաքրքիր է տեսնել, թե նրանցից յուրաքանչյուրը ինչպիսին է պատկերացնում իրեն:

Շահրոզեան Արեգ

Մաշինյան Մարի

110163354_3388956617802206_1765793884919536300_n

Մկրտչյան Արթուր

109781026_283587409578404_4277135514732749707_n

Կարապետյան Միա

109687504_413196609604627_7348055935764322460_n

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s