Posted in «Մուտքի» ճամբար, Մարզվում ենք

Առցանց «Մուտքի» ճամբար. երրորդ օր

Ճամբարային երրորդ օրն է: Մեր ճամբարականները ներկայացնում են իրենց ամենօրյա մարզումները:

Կարապետյան Միա

 

Մկրտչյան Արթուր

 

Շահրոզեան Արեգ

 

 

Մաշինյան Մարի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s