Posted in «Մուտքի» ճամբար

Առցանց «Մուտքի» ճամբար. երկրորդ օր

Ճամբարային երկրորդ օրն էլ մեր ուրախ ճամբարականները ներկայացնում են իրենց երգելու կարողությունը:

Շահրոզեան Արեգ

Մկրտչյան Արթուր

Կարապետյան Միա

Մաշինյան Մարի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s