Posted in Հեռավար ուսուցում

Լուցկիներով գլուխկոտրուկ

Արդեն 5-6 տարեկանների համար սիրելի զբաղմունք է դարձել կառուցել ու լուծել լուցկիներով գլուխկոտրուկները:

Տոնոյան Շավարշ

Կարապետյան Դավիթ

Փիրումյան Ալեքսանդր

Մելիքյան Լիզա

105364808_692831814609015_796685083552248888_n

Մկրտչյան Արթուր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s