Posted in Հեռավար ուսուցում, Մեդիագրագիտություն

Մեդիաէջեի ստեղծում

5-6 տարեկանները շաբաթը սկսում են միդիաէջերի ստեղծումով: Նրանք այսօր պատրաստել են արև բառի մեդիաէջը և գրել են նամակ արևին:

Բարսեղյան Ալեքս

արև

Continue reading “Մեդիաէջեի ստեղծում”