Posted in Ամիսիկներ

Հունիսիկ. հարսանեկան երգեր

Օրը՝ 25.06.2020թ.

Վայրը՝ տուն, բակ, այգի

Մասնակիցներ՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5-6 տարեկաններ, ընտանիքի անդամներ

Խորհրդատու՝ Սեդա Թևանյան

Երգացանկ՝

Պսակ, պսակ

Աղջկեք պար բռնեցեք

Եղնիկ

Այլի, հո

Զնկլիկ

Ծառ ծաղկեցավ

Նպատակը՝   ներկայացնել երգելու կարողությունը

Խնդիրները՝ 
  • երգացանկից երգ ընտրելու և կատարելու կարողության ներկայացում
  • ցափերով, շրխկաններով նվագակցելու ունակության ներկայացում

Ընթացքը՝

  • սովորողները երգացանկից ընտրում են իրենց առավել դուր եկած երգը կամ երգերը
  • կատարում են երգը
  • երգի ընթացքում կարող են նաև ծափերի կամ իրենց պատրաստած շրխկանների միջոցով նկագակցել

Հարսանեկան երգերի փաթեթ

Արդյունքը կարող եք տեսնել այստեղ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s