Posted in Հեռավար ուսուցում

Մաթեմատիկական մեդիաէջեր

5-6 տարեկանները ներկայացնում են իրենց մաթեմատիկական մեդիաէջերը: Նրանք պատկերել են «հարևան» թվերը:

Բաբայան Արշի

104560650_619038212036177_1112855160844416320_n

Մկրտչյան Արթուր

հարևան թվեր

Տոնոյան Շավարշ

104730077_1131869563845674_2207123326207329598_n

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s