Posted in Աշխատաժամանակ

Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում. հուլիս-օգոստոս

Վայր՝

Արևմտյան դպրոց-պարտեզ

Ժամկետը՝

Հուլիս-օգոստոս

Ընթացքը՝

Հուլիս – օգոստոս ամիսների ընթացքում նախատեսում եմ հետևյալ աշխատանքները ֆիզիկական միջավայրում.

Արդյունքներ՝

Կամփոփվեն բլոգում

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s