Posted in Հեռավար ուսուցում, Մեդիագրագիտություն

Մեդիաէջերի ստեղծում

Շաբաթը կրկին սկսում ենք մեդիաէջեր ստեղծելով: Այս անգամ էլ ուսումնասիրեցինք ֆուտբոլ բառը, ծանոթացանք ֆ տառի հետ և սկսեցինք նկարել տարբեր պատկերներ, որտեղ «ապրում է» ֆ տառը:

Փիրումյան Ալեքսանդր

ֆուտբոլ

Continue reading “Մեդիաէջերի ստեղծում”