Posted in Մասնագիտական կրթություն (այգեգործություն), Պարտիզպուրակային աշխատանք

Սովորողները միացան մեզ

Սարալանջյան  աշխատանքներին միացել են նաև Արևմտյան դպրոց-պարտեզի մի խումբ սովորողներ: Նրանք անհոգնել աշխատում են և ընթացքում նաև մեկանաբանում իրենց կատարած աշխատանքը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s