Posted in Ամիսիկներ

Հունիսիկ. քանդակների ստեղծում

Օրը՝ 11.06.2020թ.

Վայրը՝ տուն, բակ, այգի

Մասնակիցներ՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5-6 տարեկաններ, ընտանիքի անդամներ

Նպատակը՝   զարգացնել քանդակելու-ծեփելու կարողությունները

Խնդիրները՝ 
  • զարգացնել ստեղծագործելու կարողությունը
  • զարգացնել ծեփելու-քանդակելու կարողությունը
  • զարգացնել կերպար ստեղծելու կարողությունը

Ընթացքը՝

Սովորողները պլաստիլինով ծեփում-քանդակում են «Սասնա ծռեր» էպոսից Սասունցի Դավթին:

Արդյունքը կարող եք տեսնել այստեղ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s