Posted in «Դպիրի» իմ ընտրանին, Ինքնակրթություն

Սե՞ր, թե՞ հարգանք. կարևորն ազատությունն է

Ազատ գործունեություն ազատ տարածքում ազատ ընտրությամբ. ինքնուրույնություն, ինքնակազմակերպում, ինքնահսկում:
Մոնտեսորին է ասել՝ Մարդը չի կարող ազատ լինել, եթե ինքնուրույն չէ:
Բա ուրիշ ոնց: Անընդհատ թելադրանքի սովոր մարդը կմոլորվի, եթե հանկարծ կապերը թողնեն: Կապերով ապրելու խաղը դժբախտություն է:

Continue reading “Սե՞ր, թե՞ հարգանք. կարևորն ազատությունն է”